مغازه

نوع ملک :

مغازه

کد ملک :

896
 • نام و نام خانوادگی :

 • تلفن همراه :

  09117836335
 • نوع معامله :

  درخواست خرید
 • حداقل قیمت خرید :

  1000000000
 • حداکثر قیمت خرید :

  1100000000
 • حداقل مساحت :

  10
 • حد اکثر مساحت :

  50
 • درخواست دهنده :

  مشاور املاک
 • منطقه مورد نظر :

  مازندران > بابل > تمام مناطق بابل
مغازه فقط بر اصلی خیابونای بابل باشه ، داخل فرعی یا قواره دوم ببعد نباشه.

نوع ملک :

مغازه

کد ملک :

886
 • نام و نام خانوادگی :

 • تلفن همراه :

  09117836335
 • نوع معامله :

  درخواست رهن / اجاره
 • حداکثر قیمت رهن :

  10000000
 • حداکثر قیمت اجاره :

  3500000
 • حداقل مساحت :

  40
 • حد اکثر مساحت :

  60
 • درخواست دهنده :

  مشاور املاک
 • منطقه مورد نظر :

  مازندران > بابل > بابل منطقه 98
برای میوه فروشی ، مسیر رفت کشوری به حمزه کلا باشه الویت بیشتری داره !

نوع ملک :

مغازه

کد ملک :

878
 • نام و نام خانوادگی :

 • تلفن همراه :

  09117836335
 • نوع معامله :

  درخواست رهن / اجاره
 • حداکثر قیمت رهن :

  30000000
 • حداکثر قیمت اجاره :

  5000000
 • حداقل مساحت :

  30
 • حد اکثر مساحت :

  60
 • درخواست دهنده :

  مشاور املاک
 • منطقه مورد نظر :

  مازندران > بابل > بابل منطقه 98
دهنه حداقل ۴ متر باشه ، مغازه کمتر از ۳۰ متر نباشه ! جای خوب باشه ، اجاره بیشتر هم میدم برای تعویض روغن میخوام

نوع ملک :

مغازه

کد ملک :

892
 • نام و نام خانوادگی :

 • تلفن همراه :

  09117836335
 • نوع معامله :

  درخواست رهن / اجاره
 • حداکثر قیمت رهن :

  20000000
 • حداکثر قیمت اجاره :

  3000000
 • حداقل مساحت :

  40
 • حد اکثر مساحت :

  50
 • درخواست دهنده :

  مشاور املاک
 • منطقه مورد نظر :

  مازندران > بابل > بابل منطقه 98
مغازه برای فروش درب ضدسرقت.