آپارتمان

فروش آپارتمان ۹۰ متری در بابل کوچه ایثار ۳۰
فروش
تخفیف
03 - فوریه - 2021
قیمت 1035000000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 1 پارکینگ
 • 90 متر
آپارتمان ۱۰۲ متری در بابل کمربندی غربی توحید ۴۶
فروش
03 - فوریه - 2021
قیمت 1100000000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 1 پارکینگ
 • 102 متر
آپارتمان بابل ۷۶ متری طبقه اول در کمربندی غربی
فروش
31 - ژانویه - 2021
قیمت 790000000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 1 پارکینگ
 • 76 متر
آپارتمان ۹۸ متری بابل چهار راه نواب – طبقه اول
فروش
تخفیف
31 - ژانویه - 2021
قیمت 950000000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 1 پارکینگ
 • 98 متر
فروش آپارتمان ۸۹ متری بابل کمربندی غربی
فروش
31 - ژانویه - 2021
قیمت 900000000تومان
 • 2 اتاق
 • 1 حمام
 • 1 پارکینگ
 • 89 متر
آپارتمان ۹۳ متری در امیرکبیر بابل
فروش
تخفیف
16 - دسامبر - 2020
قیمت 900000000تومان
 • اتاق
 • حمام
 • 1 پارکینگ
 • 93 متر