تاریخچه محلات بابل | تاریخچه محله های شهر بابل – املاک بابل   محله افراداربن : محله افراداربن در گذشته در مرکز هر محله درختانی غرس می شد که به خاطر تنومندی واهمیت ان نام محله را با نام درخت...
2020-11-12